Nieuws

 AGENDA en PUBLICATIES

De mamacare in ziekenhuis Rijnstate bestaat 20 jaar, ter ere daarvan is een glossy uitgegeven voor patiënten met de diagnose borstkanker. In de glossy WeCare staan ervaringsverhalen en stellen zorgverleners buiten het ziekenhuis de mogelijkheden voor van andere vormen in ondersteuning.
In dit blad staat mijn artikel in de vijf regio's West-Noord-Velp-Liemers- en Lingewaard gepubliceerd. 

 Video-opnamen