Trainingen

Training voor hulpverleners

Accreditatie door V&VN met 7 punten.
Deze training is ook zeer geschikt voor IC, SEH verpleegkundigen, voor gyneacologen, cardiologen en voor proffessionals in de acute hulpverlening.
V&VN, de Beroepsvereniging voor Zorgprofessionals - Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Sinds 2014 werkte ik nauw samen met Liesbeth Ploeg, zij heeft een eigen praktijk in Helmond, www.verliesadvies.nl.
Samen hebben wij een 1-daagse training “Omgaan met verlies en rouw in de hulpverlening“ uitgewerkt. Deze training is op aanvraag ontwikkeld voor ambulancepersoneel (leidinggevenden, ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen en (verpleegkundig) centralisten, zorgambulancechauffeurs en zorgambulancebegeleiders).

Sinds maart 2017 werk ik in deze training samen met drs. Godelieve ten Kortenaar, zij heeft een eigen praktijk in Waalre, www.godelievetenkortenaar.nl

Klik hier om de flyer te bekijken van onze training Omgaan met verlies en rouw in de hulpverlening. 

Uit de flyer:

Hulpverleners en familieleden kruisen onverwachts elkaars pad; zij delen cruciale momenten met elkaar als er sprake is van ingrijpen bij acute zorg en schokkende gebeurtenissen.

De hulpverleningservaring blijft in de herinnering van familie of nabestaanden levenslang verbonden met de hulpverlener(s), ook al ontmoeten zij elkaar nooit meer. Omgaan met familie en patiënten vergt veel van hulpverleners als er sprake is van ingrijpen bij schokken gebeurtenissen. Naast het uitvoeren van de cruciale medische handelingen, betekent het ook nabij durven zijn om steun en troost te bieden. Mensen worden immers plotseling met een onvoorspelbare crisissituatie geconfronteerd. Dit maakt dat zij vaak overdonderd reageren door hun machteloosheid en angst.Hulpverleners streven er in zo'n situatie naar om een balans te bereiken en te behouden tussen de professionele afstand en menselijke nabijheid.

Door kennis te hebben van de verliescirkel, die in de training wordt gebruikt, krijgt de professional meer inzicht en handvatten om tijdens het contact met familie of nabestaanden een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het rouwproces.

 

Bedrijven en organisaties

Voor bedrijven en organisaties geef ik workshops en lezingen over verlies en omgaan met rouw.
Ook kan mijn expertise ingezet worden voor de begeleiding van management (leidinggevenden) en medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat een goede begeleiding door de werkgever van werknemers die een persoonlijk verlies hebben geleden, de gemiddelde verzuimduur met 25% kan verminderen.

Scholen

Voor scholen, zowel middelbaar, MBO als HBO ben ik beschikbaar als (gast)docent om deze belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen en toe te lichten. Er is bij jongeren en studenten veel behoefte aan informatie rondom rouw en verlies, zowel persoonlijk als vanuit toekomstig beroepsperspectief.

Bij een ingrijpend verlies op school kan bij een herdenking het wenselijk zijn om een verliesdeskundige voor eventuele vragen over rouw- en verlieservaringen aanwezig te laten zijn.
Begeleiding van docenten, groepen of individueel is na een ingrijpend verlies op maat afgestemd mogelijk.